AutoCAD: Eines Exprés per a Textos

Descobreix en detall les eines exprés dedicades a la edició i manipulació de textos
Castellano - English
Analitzarem aquí les eines exprés (express tools) que milloren la interacció amb els textos a AutoCAD:
  • ARCTEXT (Express - Text- Arc aligned Text): Amb aquesta eina podem fer que un text s'alinii a lo llarg d'un arc. Hi ha diverses opcions que es poden seleccionar des del menú que s'obre al entrar l'ordre.

Podem escollir l'alineació del text a dreta,esquerra o centre, si volem que es col·loqui a l'interior o a l'exterior de l'arc, del dret o de l'inrevés, etc. La llàstima és que no es pot alinear un text a lo llarg d'una polilínia, només s'accepta un arc com a geometria.La imatge de sota és un exemple ràpid del que podem aconseguir amb aquestes eines.

  • TEXTFIT ( Express - Text - Text Fit) Permet estendre un text o contraure'l perque compleixi una determinada dimensió (només text creat amb l'ordre TEXT) Fixeu-vos en aquests tres textos:

  • TXT2MTXT: Permet convertir textso monolínia (ls creats amb l'eina TEXT o DTEXT) en textos multilínia (MTEXT)
  • TEXTMASK Crea una màscara de fons en el text per a que amagui els objectes que hi ha darreara d'aquest. És útil en dibuixos molt densos per fer el text més facilment llegible.
  • TEXTUNMASK Elimina la màscara que podem crear amb l'anterior ordre.
  • TJUST molt útil per canviar l'alineació del text sense que aquest es mogui de lloc. Funciona amb TEXT, DTEXT, MTEXT i amb attributs.
  • TORIENT Serveix per rotar text.
  • TSCALE Escala text, mtext i attributs.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada