Revit: Càlcul de l'Área de les obertures en un Mur o Envà

El Càlcul de l'àrea dels murs en Revit és Incorrecte SI VOLS Que Inclosa els Forats . Aquest complement ( Add - in ) permet Obtenir la Superfície total (incloent Forats )
Show me more...