AutoCAD: Camps i Blocs Dinàmics

Si necessites mostrar certes propietats canviants d'un bloc dinàmic, ho pots fer mitjançant l'ús d'atributs i camps (fields)
Castellano - English
En una entrada anterior, us vaig mostrar el procés per amostré el proceso para crear un bloc dinàmic d'unes escales mecàniques en planta. Al final del procés, aconseguíem un bloc capaç de ser modificat en longitud i en amplada fent servir paràmetres i accions. Farem servir aquest bloc per mostrar com afegir un atribut dinàmic que es modifiqui en alterar les propietats dinàmiqes del bloc.
Intentarem com a exemple, afegir un text que ens mostri l'amplada dels esglaons. Si vols et pots baixar el bloc aquí. Seguirem els passos següents:
 • Entrar al mode d'edició de blocs (Selecciona el bloc i escriu BE)
 • Definir un atribut (ATTDEF)
 • Insertar un camp (field) en aquest atribut.
Una vegada dins l'editor de blocs, entrem l'ordre ATTDEF per definir l'atribut. Ens apareixerà la finestra de creació d'atributs; aquí podem etiquetar el nou atribut com a "Width" (amplada). A on ens demana el valor per defecte (Default) és on hem d'insertar el camp. Per fer-ho hem de premer el requadre de la dreta, fixa't en la imatge inferior:

El tipus de camp que hem d'inserir es un "Block Place Holder". Veurem al centre de la finestra totes les propietats del Bloc com capa, color, etc. i tots el paràmetres definits al ser un bloc dinàmic. En aquest cas, jo he reanomenat un dels paràmetres coma Width (en el bloc descarregat el paràmetre es diu Distance1),aqyes és el que hem de seleccionar.
Un pas més que ens ajudarà a polir el bloc és configurar l'atribut com a constant, per així no haver d'entrar el seu valor a l'inserir el bloc.Per fer això cal seleccionar el quadre que diu "constant" en la primera finestra
Un cop definit l'atribut i insertat el camp correctament, aquest s'actualitzarà automàticament cada vegada que modifiquem l'amplada dels esglaosn fent servir l'acció d'estirar del bloc dinàmic.

Et pots descarregar el bloc amb l'atribut dinàmic aquí.

Show me more...

AutoCAD Architecture: Configurar l'Ordre en que es Mostren els Murs

Quin estil de pared es mostra per sobre dels altres? Perquè passa això i com ho controlem?
English - Castellano
Quan treballem amb l'eina de dibuixar pareds amb AutoCAD Architecture, hi ha un paràmetre que és important conèixer i controlar; la prioritat (Wall Clenup Priority). Aquest paràmetre controla bàsicament quina pared o elements d'una pared es mostren per sobre dels altres quan dues pareds es troben.
Per entendre millor a que em refereixo, millor veiem un exemple ràpid. Creem un nou estil de pared per a murs estructurals, farem que tingui un replè sòlid. Dibuixem un mur d'aquest estil i un altre que el creu amb l'estil estàndard:Però el que realment volem es que el mur estructural es mostri per sobre del no estructural, ja que no té massa sentit que un mur portant sigui tallat per un que no n'és. Per fer això, seleccionem la pared portant i fem clic amb el botó dret del ratolí. En el menú contextual triem "Edit Wall Style". Un cop s'obre la finestra d'eició d'estils de pared, hem d'anar a la pestanya que diu "Components".
Cal configurar les prioritats dels murs de manera que el mur estructural tingui un valor de prioritat més baix que l'altre. Un cop configurem les prioritats, el resultat serà el mur estrucutrl mostrantse per sobre de l'altre.

Show me more...

AutoCAD: Variable del Sistema FILEDIA

On és la finestra de "Save as"? Com fem que reaparegui? Una nova variable del sistema important a conèixer.
Castellano - English
Més trucs descoberts gràcies a companys de feina fent-me preguntes. Aquest cop l'Alejandro em preguntava si sabia per que no li apareixia la finestra corresponent quan intentava "Guardar Com" (Save As). Primer vaig pensar que com tot just li acabaven d'instal·lar una nova versió d'AutoCAD, podria ser un problema de Hardware que ja havíem resolt anteriorment.
Però aquest no era el problema. Una mica d'investigació sobre el tema, em va permetre descobrir que el problema venia d'una de les Variables del Sistema, FILEDIA. Aquesta variable, es pot configurar amb valors "0" o "1", i farà que les finestres (Dialog boxes) apareguin o no en executar certes ordres.
 • Si el valor es de "0", no apareixerà ninguna finestra (caldrà introduir la informació directament a la línia d'ordres).
 • Si la variable es configura amb el valor 1, les finestres (Dialog boxes) apareixeran correctament.
En principi, el valor "1" és el valor per defecte, però a vegades algunes rutines el modifiquen i es bo saber com resoldre el problema.

Show me more...

SketchUp: Problemes Exportant a Maxwell Render

Si no pots trobar el tipus d'arxiu .mxs a l'intentar exportar d´SketchUp a Maxwell la solució podria ser aquí.
Cstellano - English
Per alguna raó, alguns col·legues i jo hem tingut problemes intentant exportar des de SketchUp a Maxwell Render. Vam seguir tots els passos per a la instal·lació del Maxwell Export Plugin per a SketchUp però per algun motiu. el tipus d'arxiu .mxs no ens apareixia a la llista de la finestra Exportar.
Alguna cosa no va funcionar al 100% durant la instal·lació del Plugin. Em vai posar enc ontacte amb el servei tècnic de Next Límit (que té un temps de resposta fenomenal) i em van explicar com resoldre'ho.
Sembla ser que faltava un arxiu que epr algun motiu no es va genrear durant la instal·lació. La solució es copiar l'arxiu mfc71.dll de la carpeta de instal·lació de SketchUp a la carpeta C:\Windows\System32. Això va resoldre el problema.
No se quin és el motiu exacte dáquest error, si un error en l'arxiu executable d'instal·lació del plugin o un problema amb els nostres ordinadors. Si tens un problema similar prova això, però abans assegura't que realment el tipus dárxiu .mxs no és a la llista del menú exportar. Sovint ens oblidem que aquest tipus dárxiu apareix el primer de la llista, epr sobre del tipus .3DS, i que queda amagat al principi.

Show me more...

AutoCAD: Coordinades Relatives

Recorda alguns dels procediments bàsics d'AutoCAD per fer la teva vida més fàcil.
Castellano - English
Alguns dels procediments bàsics d'AutoCAD es tendeixen a oblidar. Un d'ells és la possibilitat d'entrar coordinades relatives mitjançant el símbol @. Introduïnt aquest símbol abans de les coordinades, farem que els valors introduïts es medeixin des de l'últim punt en el que s'havia clicat, en comptes de fer servir l'origen de coordinades com a punt d'origen.
Un exemple on això es especialment útil és al dibuixar rectangles fent servir l'ordre RECTANG. Si coneixem les dimensions del rectangle que volem dibuixat, només ens cal clicar per seleccionar el primer punt del rectangle, y entrar @X,Y com a coordenades de la cantonada oposada (sen X=l'amplada i Y=l'altura). Al fer servir el símbol @, les coordinades de la segona cantonada fan servir la primera com a punt de referència. Mentre que si no fem servir l'@, les coordinades són relatives al punto 0,0,0 del dibuix..
Com a exemple ràpid, si volem dibuixar un rectangle d'1 metre d'alt per 2 metres d'ample, farem e següent:
 • Executar l'ordre RECTANG
 • Seleccionar a la pantalla el punt on situar la primera cantonada
 • Entrar @2,1 com a valor de la segona cantonada
Res més. Com veieu es tracta d'un sistema ràpid que es bas anomés en fer servir les possibilitats que AutoCAD ens dóna.

Show me more...

AutoCAD: Quadres de Diàleg Desapareguts

Si no pots veure algunes dels qudres de diàleg la teva solució podria estar aquí.
Castellano - English
Fa uns mesos, la meva empresa va actualitzar el programari de dibuix de Autodesk Architectural Desktop 2006 a AutoCAD Architecture 2008. Ens vam trobar amb el problema que els quadres de diàleg no apareixien a la pantalla al executar ordres com HATCH o a l intentar accedir al LAYER MANAGER.
El problema sembla venir d'algun error de maquinari. No vam trobar l'origen del problema, però vam trobar una manera de fer que els requadres de diàleg apareguessin de nou. En realitat, els requadres de diàleg apareixien, però ho feien fora de l'àrea de pantalla.
La solució es basa en conèixer combinacions de tecles bàsiques de Windows. En qualsevol finestra de explorador de Windows, si premem Alt + Espai, s'obre un menú on podem seleccionar entre les opcions, Restaurar, Moure, Mida, Minimitzar, Maximitzar i Tancar.
El mateix passa en qualsevol quadre de diàleg d'AuoCAD, però les úniques opcions disponibles són Moure i Tancar. Moure és la opció per defecte, així que si premem Alt+Espai+Intro accedim a aquesta opció sense necessitat de veure el quadre de diàleg.Llavors premem la fletxa de la dreta i la mantenim premuda fins que, sorpresa, el quadre de diàleg apareix des del cantó esquerra de la pantalla.

Show me more...

SketchUp: Importar i Exportar Escenes

Saps que se poden importar i exportar les escenes d'un arxiu de SketchUp a un altre? És una funció por defecte del programa que molts desconeixen.
Castellano - English
Guardar algunes vistes és molt útil en el procés de disseny. A mida que el disseny dún edifici (o qualsevol cosa que estiguem dissenyant) va evolucionant, és molt útil poder mostrar la mateixa vista de les diferents opcions per poder comparar-les. Intentar imitar una vista manualment pot ser complicat. Sempre podem obrir l'arxiu que conté les vistes que volem, eliminar tot el que hi ha en ell i enganxar la nova opció (copy in place), però hi ha una millor maner d'afrontar aquest procés.
SketchUp té una opció per Importar i Exportar escenes. Simplement cal anar al menú View --> Pages --> Export. Podràs guardar les vistes en un arxiu amb l'extensió .SUP (de SketchUp Pages suposo).Des d'un altre arxiu, es poden importar les vistes fent clic al menú View --> Pages --> Import, i seleccionant l'arxiu que hem guardat anteriorment.
Recorda que per fer servir les vistes d'un arxiu a l'altre cal que el model estigui situat al mateix lloc en ambdós arxius.

Show me more...

AutoCAD: Evitar la rotació automàtica de la vista al girar l'UCS

Per què es gira la vista automàticament quan rotem l'UCS? Com evitem que això passi?
Castellano - English
Quan girem l'UCS tenim l'opció de girar la vista al mateix temps o simplement rotar els eixos i mantenir la vista. Algunes persones prefereixen que la vista estigui sempre alineada amb els eixos de coordenades i altres, com jo, que odien que això passi.
La manera de controlar el comportament de la vista en relació al gir de l'UCS es fent servir l'ordre UC. Si entrem aquesta ordre, ens apareixerà una finestra on podem configurar aquesta opció.

Hi ha un requadre al costat del text "Update view to Plan when UCS is changed". Si mantenim aquest requadre sense seleccionar, la vista no gira automàticament quan rotem l'UCS. Si seleccionem el recuadre, la vista girarà automàticament i quedarà alineada amb el nou UCS quan el rotem.
Jo personalment mantinc el requadre sempre sense seleccionar, i si vull alinear la vista amb l'UCS faig servir l'ordre PLAN.

Show me more...

SketchUp: Com crear objectes simètrics

Hi ha diverses maneres de crear objectes simetrics amb SketchUp
Castellano - English
No existeix un botó per per crear objectes simètrics amb SketchUp, però hi ha diverses maneres per crear objectes simètrics als existents.Dos d'aquests mètodes són estàndards d´SketchUp, el tercer, i probablement el millor, necessita disposar d'un Plugin.Aquests són els tres mètodes:
 • Podem seleccionar un objectar, clicar amb el botó dret del ratolí, i escollir l'opció "flip along". Això ens permetrà escollir el pla de simetria (blau, verd o vermell). Aquests plans depenen de la geometria de l'objecte.
  El que té de dolent aquest mètode és que els únics plans de simetria que podem utilitzar són els tres mencionats anteriorment, que estan definits pel punt mig de la geometria que estem intentar duplicar.
 • També podem fer servir l'eina "Scale". Seleccionem un dels punts de control que apareixen al iniciar aquesta eina, millor si es un dels que està al centre de la cara del prisma envolvent a la geometria seleccionada i entrem -1 com a fator d'escala al Value Control Box (VCB: el requadre d'entrada de valors de la part inferior dreta de la pantalla). Igual que el mètode anterior, no tenim control total sobre l'elecció del pla de simetria.
 • El tercer mètode és utilitzar el Plugin Mirror.rb. Aquest Plugin és molt fàcil de fer servir i ens permet seleccionar el pla de simetria que volem i si desitgem borra rla geometria inicial o conservar-la intacta Per a mi és el millor mètode. Per utilitzar-lo cap tenir el Plugin instal·lat, seleccionar l'objecte i anar al menú Plugins --> Mirror Selection. Cal escollir els tres punts que definiran el pla de simetria i després decidir si es vol conservar a geometria inicial o no-
Pots descarregart-e el Plugin directament aquí, o anar a la entrada original de l'autor TIG. Agraïments a ell per aquest fenomenal plugin.

Show me more...