AutoCAD: Coordinades Relatives

Recorda alguns dels procediments bàsics d'AutoCAD per fer la teva vida més fàcil.
Castellano - English
Alguns dels procediments bàsics d'AutoCAD es tendeixen a oblidar. Un d'ells és la possibilitat d'entrar coordinades relatives mitjançant el símbol @. Introduïnt aquest símbol abans de les coordinades, farem que els valors introduïts es medeixin des de l'últim punt en el que s'havia clicat, en comptes de fer servir l'origen de coordinades com a punt d'origen.
Un exemple on això es especialment útil és al dibuixar rectangles fent servir l'ordre RECTANG. Si coneixem les dimensions del rectangle que volem dibuixat, només ens cal clicar per seleccionar el primer punt del rectangle, y entrar @X,Y com a coordenades de la cantonada oposada (sen X=l'amplada i Y=l'altura). Al fer servir el símbol @, les coordinades de la segona cantonada fan servir la primera com a punt de referència. Mentre que si no fem servir l'@, les coordinades són relatives al punto 0,0,0 del dibuix..
Com a exemple ràpid, si volem dibuixar un rectangle d'1 metre d'alt per 2 metres d'ample, farem e següent:
  • Executar l'ordre RECTANG
  • Seleccionar a la pantalla el punt on situar la primera cantonada
  • Entrar @2,1 com a valor de la segona cantonada
Res més. Com veieu es tracta d'un sistema ràpid que es bas anomés en fer servir les possibilitats que AutoCAD ens dóna.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada