SketchUp Plugins: Extrudir Cares de Forma Intel.ligent

Extrudeix cares de forma inteligent amb aquest Plugin de a4chitect.
Castellano - English - Deutsch
Push / Pull (extrusion) de Sketchup a vegades no ens serveix per extrudit cares de la forma en què ho desitgem. Particularment quan aquestes cares estan connectades a altres en un angle que no és de 90 graus. Millor veiem al que em refereixo amb un exemple. En el model següent volem extrudit la cara pintada de taronja.


L'eina Push / Pull només considera la cara seleccionada, sense analitzar com són les cares connectades a aquesta. El resultat seria el següent si extrudim la cara fent servir l'estàndard Push Plull


Però si el que volem és que l'extrusió consideri les cares adjacents, necessitem el Plugin SmartPushPull creat per a4chitect. Aquest Plugin ens permetrà extrudit la cara desitjada i que la geometria adjacent s'adapti.


El Plugin es troba en desenvolupament, per això us dirigeixo simplement a l'entrada original de Sketchucation (en anglès) on podeu descarregar el Plugin i trobar les noves versions tan aviat com siguin publicades per l'autor.
La versió que vaig fer servir per crear aquest exemple v0.26 no elimina la cara original. La cara es pot netejar manualment o utilitzant el Plugin"delete coplanar edges" que ja he descrit en un post anterior en la versió anglesa de CAD-Addict.


Show me more...