Grasshopper per a l'SketchUp?

Noés em puc imaginar el que en un futur aquest plugin podria fer, una mica com el Grasshopper de Rhino pero per a SketchUp.
Castellano - English - Deutsch
Udi de ModelFunction em va enviar un vincle a un plugin que ell mateix ha publicat. Es diu modelfunction i pretén simplificar el modelat en situacions on cal afegir variacions a conjunts de peces. Si ho vaig entendre correctament, permet que instàncies siguin vinculades a línies i corbes o conjunts de línies i corbes i que quan aquestes línies son modificades, els objectes s'adaptin a la geometria de les noves línies. D'alguna manera es el mateix que un pot aconseguir fent servir el plugin Grasshopper per a Rhino3D (evidentment amb molta menys funcionalitat). Aquí es pot veure un vídeo de mostra del que el plugin es capaç d'aconseguir.


El plugin es pot descarregar aquí. per a instal·lar-lo només cal executar l'arxiu .exe. En el moment en el que vaig escriure el post original, el Plugin no era compatible amb Windows 64bit ni amb Mac OS, però potser avui l'autor ja ha inclòs aquesta compatibilitat.

Show me more...