AutoCAD: Eines Exprés - NCOPY

Copia elements que estan dins de blocs o arxius de referencia sense necessitat d'obrirlos o explotar-los.
English - Castellano
L'ordre NCOPY es molt útil quan treballem amb XREFs o Blocs. NCOPY es la abreviatura de Nested Copy, el que significa literalment copia niuada o, per entendre´ns copia d'elements que es troben dins d'altres elements.
En lloc d'obrir un XREF o entrar a l'editor de blocs per copiar quelcom, podem fer servir NCOPY i simplement copiar aquests elements sense necessitat dóbrir lárxiu de referència o el Bloc.
Els elements copiats es situen a la capa activa. La millor manera de copiar-los al mateix lloc és un cop seleccionats clicar ENTER tres vegades seguides.

Show me more...

SketchUp: Com Substituir Components

Substitueix components amb SketchUp per altres de manera fàcil. Molt útil per millorar el rendiment de models complicats.
Castellano - English
A vegades ens trobem en situacions en les que volem subsitituir una series de components que hem creat per uns altres. En funció del que volguem fer, podem afrontar el problema de diferents maneres.
Si volem substituir totes les copies d'un component, podem simplement editar el component i subsituir tota la geometria existent per nova geometria (en cas que no ens importi perdre el component antic).
Pero a vegades només volem substituir algunes de les copies del component pero conservar les altres. Per fe això fàcilment, hem de fer servir el "Component Browser". Per accedir a ell cal anar a Window (SketchUp en Macs) --> Components. Un cop allà, el procés es bastant simple.
  • Seleccionem totes les copies del component (o components) que volem substituir.
  • En el Component Browser, fem click amb el botó dret del ratolí a la imatge del component que volem que substitueixi les copies seleccionades.
  • Ens apareix un menú contextual i seleccionem "Replace Selected".
El nou component substituira als antics. Observa en les dues imatges inferiors com vaig substituir dos components diferents per un de nou.

Un dels usos d'aquest procés és optimitzar models complicats. Podem fer servir components simples mentre treballem y substituir-los per altres de més complexes en quan arribem a un punt on no hem de jugar tant amb el model.
Podem, por exempleo, fer servir un component format per una simple línia vertical com a component temporal per a tots els arbres d'un projecte, y substituirlo per arbres de geometria complicada al final evitant aixi haber de treballar amb un model molt pesat..

Show me more...

SketchUp: Plugin per millorar la eina Scale

Finalment algú ha aconseguit crear un Plugin que permet escalar objectes de forma intel·ligent, sense que la orientació d'aquests respecte els eixos sigui un problema.
Castellano - English
Gracies novament a en Jim i al seu Blog sempre al dia SketchUp Plugins vaig descobrir el vídeo que podeu veure més a baix que mostra el nou Plugin anomenat FreeScale.rb desenvolupat per Fredo6.

Crec que el video es prou explícit, pero en resum, el Plugin permet escalar objectes basant la direcció d'escalat en qualsevol línia existent en el model. REalment costa creure que sigui un Plugin pel que no s'hagi de pagar.
Pots descarregar-te el Plugin directament aquí o anar a la pàgina original a SketchUcation on trobaràs més informació.
També necessites descarregar-te la llibreria d'eines creada por Fredo.

Show me more...

SketchUp Plugins: Windowizer

No cal modelar finestres manualment, hi ha un plugin que automatitza el procés.
Castellano - English - Deutsch
No havia escrit sobre aquest Plugin anteriorment perquè el vaig descobrir bastant abans que comencés a escriure en aquest blog. Tot i això, crec que és un dels Plugins més importants de coneixer pel temps que ens estalvia quan volem generar finestres o objectes similars.
El nom del Plugin és Windowizer.rb, i com el seu nom indica, està pensat per generar finestres. Tot i això, i com us adonareu quan us familiaritzeu amb el plugin, altres objectes com baranes o estanteries també es poden generar molt facilment.
La metodologia es molt simple. Després d'instal·lar el Plugin, selecciona una superfície, clica amb el botó dret del ratolí i fixa't que en el menú contextual apareix una opció nova "windowizer".
Després de clicar a Windowizer --> Windowize, ens apareix una finestra on introduir les propietats de la finestra que volem generar. Podem escollir les propietats geomètriques, així com els materials a aplicar a les diferents parts (vidre, fusteria...)
Per defecte, Windowizer selecciona certes propietats que ens donen unes fusteriesde color DimGray i vidres de material BlueGlss. Si escollim 3 columnes i tres files, el resultat serà similar al de la imatge.
Si després de crear la finestra no estàs satisfet amb els resultats, fent clic amb el botó dret sobre la finestra generada ens permet accedir de nou la opció Windowizer del menú contextual. Ara aquesta opció ens permetrà triar entre més opcions. Edit Settings per a modificar la finestra amb nous paràmetres; Inherit settings, per copiar les propietats d'una altra finestra creada amb el mateix plugin;, Windowize, per generar una finestra dins de la finestra existent; i Erase Window per borrar la finestra i convertir-la de nou en una cara simple.
Pots fer servir el Plugin amb total funcionalitat a qualsevol superfície de quatre costats, paral·lels o no. Fixa't en la imatge inferior.
Si la cara te un número de costats diferent a 4, el Plugin només generarà una finestra simple amb un marc i un sol vidre. L'autor del Plugin es Rick Wilson, et pots Baixar el Plugin gratis aquí (versió 3.0) o comprar la versió 4 aquí. Els comentaris d'aquest post es refereixen a la versió gratis, la 3.0, encara no he provat la versió 4.0.

Show me more...

AutoCAD: Variable del Sistema VISRETAIN

Aquesta variable del sistema ens ajuda a controlar si els canvis en els arxius de referència es mantenen o no.
Castellano - English
A vegades canviem els colors de les capes dels arxius de referència (XREF) per diferents motius. En algun cas pot ser que vulguem recuperar els colors originals. Unà opció és eliminar la inserció de l'arxiu de referència per tornar-lo a inserir després.
Però en moltes circumstàncies pot ser que l'haguem mogut, girat, etc. així que no voldrem tornar-o a insertar per no perdre les modificacions fetes. Si volem recuperar l'estat original de les capes, podem fer servir la variable del sistema VISRETAIN. Aquesta variable controla si els canvis fets a les capes dels XREFs són permanents o no.Si la variable pren el valor 1, els canvis es mantenen, mentre que si li assignem el valor 0 els canvis només duren fins que recarreguem l'arxiu de referència o reiniciem AutoCAD.

Show me more...

Sketchup: Afegir Controls de Càmera al Web Exporter

He trobat una manera de control·lar la posició i el moviment de la càmera qian fems ervir el Plugin ¨Web Exporter¨. Un pèl rudimentari, però funciona.
Castellano - English
Fa alguns mesos, ous vaig escriure sobre el Plugin "Sketchup Web Exporter" que Google havía tret al mercat per aquelles dates. El principal problema d'aquest Plugin és la imposibilitat de controlar els moviments i posició de la càmera. Vaig esperar un temps per veure si sortia una versió millorada dáquest Plugin, però com que no va ser així, vaig decidir provar quelcom que tenia al cap des de fa temps.
Com es pot llegir al post que parla del Plugin, el que aquest fa és crear un codi Java (dins d'un arxiu HTML) i un seguit d'imatges vinculades a aquest arxiu.
La idea que se'm va ocórrer va ser la de substituir les imatges que genera el plugin per les de l'animació que realment volem. Aquest és el procediment bàsic que vaig seguir per crear l'animació que podeu veure a continuació.

El que vaig fer, va ser utilitzar el "Web Exporter" per generar els arxius necessaris. A continuació, vaig configurar lánimacióq ue realment volia i vaig exportar'la com un seguit d'imatges JPG.
El següent pas és molt simple, es tracta de substituir les imatges originals epr les noves que acabem d'exportar, asegurant- nos que tenen els mateixos noms d'arxiu. Poc després, he descobert que es pot modificar lárxiu HTML y configurarlo per apuntar a les noves imatges i inlcús modificar el format de les imatges.
EL resultat, com veiem a dalt, és encara poc convincent, especialment degut a que el plugin esta pensat per generar animacions circulars, sense un principi i un final. Tot i això, serveix per fer'no una idea del potencial d'aques sistmea.


Show me more...