SketchUp: Com Substituir Components

Substitueix components amb SketchUp per altres de manera fàcil. Molt útil per millorar el rendiment de models complicats.
Castellano - English
A vegades ens trobem en situacions en les que volem subsitituir una series de components que hem creat per uns altres. En funció del que volguem fer, podem afrontar el problema de diferents maneres.
Si volem substituir totes les copies d'un component, podem simplement editar el component i subsituir tota la geometria existent per nova geometria (en cas que no ens importi perdre el component antic).
Pero a vegades només volem substituir algunes de les copies del component pero conservar les altres. Per fe això fàcilment, hem de fer servir el "Component Browser". Per accedir a ell cal anar a Window (SketchUp en Macs) --> Components. Un cop allà, el procés es bastant simple.
  • Seleccionem totes les copies del component (o components) que volem substituir.
  • En el Component Browser, fem click amb el botó dret del ratolí a la imatge del component que volem que substitueixi les copies seleccionades.
  • Ens apareix un menú contextual i seleccionem "Replace Selected".
El nou component substituira als antics. Observa en les dues imatges inferiors com vaig substituir dos components diferents per un de nou.

Un dels usos d'aquest procés és optimitzar models complicats. Podem fer servir components simples mentre treballem y substituir-los per altres de més complexes en quan arribem a un punt on no hem de jugar tant amb el model.
Podem, por exempleo, fer servir un component format per una simple línia vertical com a component temporal per a tots els arbres d'un projecte, y substituirlo per arbres de geometria complicada al final evitant aixi haber de treballar amb un model molt pesat..

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada