Sketchup: Afegir Controls de Càmera al Web Exporter

He trobat una manera de control·lar la posició i el moviment de la càmera qian fems ervir el Plugin ¨Web Exporter¨. Un pèl rudimentari, però funciona.
Castellano - English
Fa alguns mesos, ous vaig escriure sobre el Plugin "Sketchup Web Exporter" que Google havía tret al mercat per aquelles dates. El principal problema d'aquest Plugin és la imposibilitat de controlar els moviments i posició de la càmera. Vaig esperar un temps per veure si sortia una versió millorada dáquest Plugin, però com que no va ser així, vaig decidir provar quelcom que tenia al cap des de fa temps.
Com es pot llegir al post que parla del Plugin, el que aquest fa és crear un codi Java (dins d'un arxiu HTML) i un seguit d'imatges vinculades a aquest arxiu.
La idea que se'm va ocórrer va ser la de substituir les imatges que genera el plugin per les de l'animació que realment volem. Aquest és el procediment bàsic que vaig seguir per crear l'animació que podeu veure a continuació.

El que vaig fer, va ser utilitzar el "Web Exporter" per generar els arxius necessaris. A continuació, vaig configurar lánimacióq ue realment volia i vaig exportar'la com un seguit d'imatges JPG.
El següent pas és molt simple, es tracta de substituir les imatges originals epr les noves que acabem d'exportar, asegurant- nos que tenen els mateixos noms d'arxiu. Poc després, he descobert que es pot modificar lárxiu HTML y configurarlo per apuntar a les noves imatges i inlcús modificar el format de les imatges.
EL resultat, com veiem a dalt, és encara poc convincent, especialment degut a que el plugin esta pensat per generar animacions circulars, sense un principi i un final. Tot i això, serveix per fer'no una idea del potencial d'aques sistmea.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada