AutoCAD Architecture: Configurar l'Ordre en que es Mostren els Murs

Quin estil de pared es mostra per sobre dels altres? Perquè passa això i com ho controlem?
English - Castellano
Quan treballem amb l'eina de dibuixar pareds amb AutoCAD Architecture, hi ha un paràmetre que és important conèixer i controlar; la prioritat (Wall Clenup Priority). Aquest paràmetre controla bàsicament quina pared o elements d'una pared es mostren per sobre dels altres quan dues pareds es troben.
Per entendre millor a que em refereixo, millor veiem un exemple ràpid. Creem un nou estil de pared per a murs estructurals, farem que tingui un replè sòlid. Dibuixem un mur d'aquest estil i un altre que el creu amb l'estil estàndard:Però el que realment volem es que el mur estructural es mostri per sobre del no estructural, ja que no té massa sentit que un mur portant sigui tallat per un que no n'és. Per fer això, seleccionem la pared portant i fem clic amb el botó dret del ratolí. En el menú contextual triem "Edit Wall Style". Un cop s'obre la finestra d'eició d'estils de pared, hem d'anar a la pestanya que diu "Components".
Cal configurar les prioritats dels murs de manera que el mur estructural tingui un valor de prioritat més baix que l'altre. Un cop configurem les prioritats, el resultat serà el mur estrucutrl mostrantse per sobre de l'altre.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada