AutoCAD: Aprèn a crear un Bloc Dinàmic 1.0.

Una lliçó detallada sobre com crear un Block Dinàmic.
English - Castellano
Els Blocs Dinàmics són un recurs molt important per millorar la productivitat. El que requeriria molts blocs diferents es pot aconseguir amb un de dinàmic si sabem com i li donem les propietats d'edició adequades.
En aquesta primera lliçó, crearem un bloc dinamic per a unes escales mecàniques vistes en planta. L'objectiu és que el bloc es pugui estirar per tenir differents amplades d'esglaó, different longitud total de les escales mecàniques (per adaptar-lo a diferents alçades entre pisos) i algunes altres propietats interessants.
E primer que hem de fer és crear un bloc estàndard. Vaig baixar-me un bloc en format dwg de la pàgina web de Schindler, el bloc no està gens malament, així que pràcticament no el modifiquem. La imatge de sota mostra el bloc inicial.
Per convertir el bloc en dinàmic li hem d'afegir Paràmetres i Accions. Per fer-ho selecciona el Bloc i escriu BE (Block Editor). Un cop dins de l'editor de blocs troarem una sèrie de botons que ens permetran afegir els paràmetres i les accions associades a aquests.
Cal planifiacar una mica el que volem fer, i tot i això sovint passa que haurem de repetir certes operacions dues tres vegades fins que aconseguim el resultat esperat. Per començar definirem els paràmetres i les accions que ens permetran modificar l'amplada dels esglaons. Aquests són els passos que seguirem:
 • Premem el boto de parameters
 • Seleccionem Linear com a Parameter Type.
 • Selecionem els dos extrems en un dels esglaons.
 • Escollim mostrar només un Grip.
Així és com el paràmetre hauria de veure's un cop creat.

Ara necessitem crear una acció per aquest paràmetre. Farem el següent.
 • Premem el botó Action
 • Seleccionem el paràmetre que hem creat en l 'anterior pas.
 • Escollim Stretch (estirar) com el tipus d'acció.
 • Seleccionem el Grip
 • Generem un polígon que defineixi com s'estirarant els objectes (Igualq ue ho fariem si estiguessim fent servir la ordre STRETCH ).
 • Seleccionem els objectes que volem que s'estirin.
Arribat aquest punt es bo salvar el bloc i sortir de l'editor de blocs. Comprvem que el bloc es comporta de la manera desitjada. Quan seleccionem el bloc ens apareixerà una fletxa que es la que hem de fer servir per estirar-lo. Si el bloc fa el que voliem, seguim endavant aegint altres accions i paràmetres.
El següent que farem serà fer que el bloc es pugui estirar també en longitud. Per a això necessitarem més d'una acció, ja que no només volem estirar les línies existents, sinó que volem que vagin apareixent nous esglaons a mida que el bloc s'estira. Seguirem el següent procés.
 • afegirem unparàmetre linear per a la longitud del bloc.
 • Afegirem una acció d'estirament (stretch)a totes les línies laterals (les que serien la baran de les escales mecàniques).
 • Afegim una acció d'Array al mateix paràmetre per tal que ens apareguin els nous esglaons.
No es tant simple però. Cal que primer esborrem tots menys un dels esglaons per tal que l'acció Array funcioni correctament. Un cop fet això, afegim el parametre linear a la longitud del bloc, però començant i acabant a les línies que marquen fins a on arriben els esglaons. Afegim també l'acció d'stretch a aquest paràmetre de forma imilar com ho haviem fet en el pas anterior.
Fixeu-vos que he afegit uns marcadors en una capa que no s'imprimirà per tal de tenir una sèrie de referències de fins a on estirar el bloc en funció de l'açada ente pisos. El bloc a aquestes altures s'hauria d'assemblar a aquest:


Per afegir l'acció array que ens permetrà que els esglaons vagin apareixent o desapareixent quan el bloc s'allargui o s'escurci farem el següent:
 • Cliquem el botó d'accions.
 • Seleccionem el paràmetre lineal.
 • Escollim Array co a l'acció a dur a terme.
 • Seleccionem la línia que representa l'esglaó (l'únic aque no hem borrat abans).
 • Asignem la distància entre esglaons.
Si el paràmetre linear no comença i acaba en els límits on volem que apareguin esglaons, podem trobar-nos amb efectes no desitjats. Arribats aquí, salvem el bloc , sortim de l'editor i comprovem que tot funciona com desitjàvem.
Encara afegirem un parell de paràmetres més al bloc. Primer volem incorporar text i una fletxa que marquin la direcció de moviment de les escales mecàniques. Fem servir els textos DN (Down: Cap a baix) i AR (Arrivada) Preparem el bloc per les accions que volem afegir:
 • Escribim els textos AR i DN un sobre l'altre.
 • Fem una simetria (MIRROR) de la punta de fletxa.
Hauria d'assemblar-se molt a la imatge superior. Volem fer servir el mateix bloc tant si es tract d'unes escales mecàniques que baixen cap al pis inferior (text DN i fletxa cap a l'esquerra), com si es trata d'unes que arriben des d'aquell pis (text AR i fletxa cap a la dreta).Hem de fer servir un nou tipus de paràmetre anomenat Visibility. És important entendre el funcionament dels botons relacionats amb aquest paràmetre.Estan situats a la cantonada superior dreta de l'editor de blocs. Són els següents.

 1. Canvia entre dos tius de visualització. Un tipus mostra només els objectes que són visibles en la present configuració de visibilitat i l'altre permet veure tots els objectes, pero suavitzant el to dels que no són visibles en el estat actual.
 2. Fa que un objecte es torni visible en l'estat actual.
 3. Fa invisible objectes en l'estat de visibilitat actual.
 4. Activa el dialeg the estats de visibilitat (aquí és on crearem els diferents estats de visibilitat)
Així doncs, els passos a seguir seran:
 • Premem el botó núm. 4 i creem un estat anomenat AR, reanomenem lexistent com a DN.
 • Tenint DN actiu, seleccionem el text AR i la fletxa que mira cap a la dreta i premem el botó núm. 3 per fer-los invisibles. (els objectes desapareixeran, si cliquem el botó núm. 1 reapareixeran però difuminats)
 • Fem que AR sigui l'estat actiu, i repetim el procés anterior, però ara seleccionem el text DN i la fletxa que mira cap a l'esquerra.
Fem una nova comprovació. Guardem el bloc i sortim de l'editor. Seleccionem el bloc i veurem que hi ha un nou grip. Aquest ens permet al clicar-lo seleccionar entre els dos estats de visibilitat del boc. Comprova que en l'estat AR, el text DN i la fletxa de l'esquerra desapareixen. Amb un sol bloc podrem mostrar diversos tipus d'escala mecànica.

L'última modificació que he afegit al bloc, és un paràmetre i acció de rotació per a text. D'aquesta manera si e bloc està an una posició diferent a l'original, serem capaços de girar el text sense necessitat de explotar el bloc.
No entraré a detallar aquest últim procés, perquè amb la lliçó apresa anteriorment hauria de ser bufar i fer ampolles.
Si voleu comprovar el bloc amb el que s'ha fet tot el tutorial, el podeu baixar aquí.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada