SketchUp: Exportar imatges de les diferents escenes en un sol pas

Exportar imatges de les diferents escenes d´SketchUp sense aquest truc pot ser força pesat.
English - Castellano
Llegint a Pushpullbar un post escrit por Torlai vaig trobar la solució a un problema força habitual quan treballem a SketchUp amb un nombre elevat déscenes. Que cal fer si volem exportar una imatge de cada escena en un sol pas?
Els cuatre pasos a seguir són ben simples:
  1. Anar a Window -> Model Info -> Animation -> Asegurar-se que on diu Scence Transitions està deseleccionat.
  2. Anar al menú File (arxiu) -> Export -> Animation, seleccionar JPEG com a tipus d'arxiu.
  3. Fer servir el botó d'opcions per ajustar la resolució de les imatges.
  4. Exportar.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada