SketchUp Plugins: Weld (soldar)

Un dels Plugins imprescindibles per trebalar amb SketchUp.
English - Castellano - Deutsch
Un dels meus plugins preferits per SketchUp és el Plugin Weld. El que aquest plugin fa és basicament soldar linies. Pot semblar molt bàsic, pero es torna molt important en diverses situacions. Veiem-ne alguns exemples.
L'ús bàsic és el de soldar les linies. Així que si tenim un munt de linies i les volem transformar en una especia de polilinia, ho podem fer seleccionant les linies, anant al menú Plugins i seleccionant Weld. Jo personalment tinc una drecera creada per invocar Weld prement la lletra W perquè el faif servir molt sovint.
El plugin té també un altre ús i és el de crear cares a partir d'una sèrie de linies interconectades. Cuan executem el plugin, ens preguntarà dues coses:
  • Close Curve? (vols tancar la corba)
  • Find faces for this Curve? (vols trobar cares per a aquesta corba?)
Si seleccionem que si a la primera pregunta, SketchUp afegeix automaticament una linea per tancar el conjunt de linies seleccionat. Un Si a la segona pregunta creara una cara si és que és possible.
El tercer ús del plugin és per amagar arestes per a objectes que volem extrudir. Quan extrudim una cara, totes les interseccions esdevenen arestes. Una cosa coma ra això:
Pero en aques cas no volem veure les arestes a la cara corba. Hem de seleccionar les linies que formen l'arc (abans de extrudir la cara) i soldar-les amb el plugin Weld:
Seleccionant les linies i soldant-les crearem un arc. Al extrudir la cara, només ens apareixeran cuatre arestes verticals, ninguna a la superfície corba.
Si vols baixar el plugin clica aquí. Per instalar-lo simplement desa l'arxiu a la carpeta Plugins d'SketchUp i reinicia el programa.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada