AutoCAD: Ordres per netejar el dibuix

Descobreix un parell d'ordres que et permetran netejar el dibuix.
English - Castellano

Hi ha dues de les Eines Express (Express Tools) que són molt importants a l'hora de netejar un dibuix:
  • OVERKILL: Aquesta ordre et permet esborrar línies duplicades. De vegades al llarg del procés de dibuix copiem o repetim línies una a sobre de l'altra. Aquesta ordre ens ajuda a eliminar-les. Simplemente se selecciona el conjunt de línies i s'executa l'ordre, les línies superposades s'eliminaran, quedant una geometria de la longitud total de la geometria prèvia. Un exemple on Overkill es fa imprescindible és en treballar amb una maquina de tallar làser. És imprescindible per a aquestes maquines, que la geometria sigui neta, per evitar que el làser passi diverses vegades pel mateix punt amb el consegüent risc de sobreescalfament. OVERKILL ens ajuda a netejar el dibuix. Vegi's però, que l'ordre no neteja línies que no estiguin exactament una a sobre de l'altra.
  • FLATTEN: Aquesta ordre és molt útil quan rebem un dibuix en tres dimensions però sols volem dibuixar en dues. FLATTEN envia tota la geometria al valor Z=0, blocs inclosos. (tingueu en compte que en el cas dels blocs, cada bloc es converteix en un nou d'aplanat, així que cal anar amb compte enfer servir FLATTEN amb blocs que encara vulguem editar). També és important tenir en compte la potència del nostre ordinador, ja que en cas de voler aplicar FLATTEN a un arxiu|arxivament molt gran, se'ns pot penjar la màquina.

0 comments:

Publica un comentari a l'entrada